Rss

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส

1. ติดตั้งเครื่องไว้ในจุดที่ต้องการของผนังห้องน้ำ

2. ตามภาพที่1 ใส่ท่อแก๊สตามภาพโดยใช้สบู่ทาบริเวณจุดต่อเพื่อให้ง่ายในการใส่และสามารถใส่ใด้ลึกที่สุด พร้อมใช้เข็มขัดรัดตามภาพที่ 3 และต่อน้ำเข้าเครื่องไปยังจุดที่ 1 และสายฝักบัวที่จุดที่ 2 ตามภาพที่ 3

3. ใส่สายแก๊สอีกด้านที่วาล์วลดแรงดันแก๊ส ตามภาพที่ 5 และ 6 ด้วยใช้สบู่เพื่อให้สายใส่ได้ลึกที่สุด และใช้เข็มขัดรัดสายแก๊ส

4. เปิดแก๊สและทดสอบการรั่วที่จุดต่างๆของสายแกีสและถังแก๊ส โดยใช้น้ำสบู่ทาบริเวณจุดต่อต่างๆตามภาพที่ 7 รวมถึงจุดต่อที่ตัวเครื่องตามภาพที่ 2 ด้วย

5. ใส่ถ่านไฟฉายขนาดาภาพที่ 3 และเปิดน้ำพร้อมใช้งานแล้วครับ

Comments are closed.