Rss

โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด On-grid System

โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด On-grid System
ถ้าจะกล่าวถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลายคนจะคิดถึงอุปกรณ์ประกอบที่ต้องมีคือแบตเตอร์รี่ เพื่อเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในยามค่ำคืน แต่ในปัจจุบันในสถานที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง เราไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอร์รี่อีกแล้ว ด้วย กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ชนิดออนกริด
อินเวอร์เตอร์ชนิดออนกริด คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ โดยจะเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า ทำหน้าที่ปรับความถี่และแรงดันให้สัมพันธ์กับไฟของการไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ไฟจากโซล่าเซลล์และไฟจากการไฟฟ้าได้พร้อมกัน โดยไฟฟ้าส่วนต่างที่เหลือจากการใช้ในบ้านจะจ่ายคืนให้แก่การไฟฟ้านั้นเอง………….

คำถามที่พบบ่อย

ติดตั้งเท่านั้นเท่านี้ใช้อะไรได้บ้าง

ตอบ ใช้อะไรก็ได้ครับ อยากใช้อะไรก็ใช้ได้ตามปกติครับ ระบบจะไม่สนใจว่าจะใช้ไฟเท่าไร มันจะผลิตเท่าที่เราติดตั้ง สมมุติเราติดตั้งให้ผลิตได้ 40 หน่วยต่อวัน แต่เราใช้ไฟ 60 หน่วยต่อวัน ส่วนที่ขาดจะดึงมากจากการไฟฟ้า 20 หน่วย แต่ถ้าเราใช้แค่ 20 หน่วยในบางวัน วันนั้นไฟที่ผลิตได้ก็จะจ่ายคืนให้การไฟฟ้าไป 20 หน่วย

มีแอร์เท่านั้นเท่านี้ มีตู้เย็น มีทีวี เครื่องซักผ้า ต้องติดขนาดเท่าไร

ตอบ ให้ดูที่บิลค่าไฟแต่ละเดือนว่าใช้เดือนละกี่หน่วย ก็จะติดตั้งตามไฟฟ้าที่เราใช้หรือตามที่เงินในกระเป๋าเรามีครับ


เอ็นเนอร์จีสแควร์ 08ุ6-523-3121
Line ID : energy2me
Email : energy_square@hotmail.com
Website : www.energytome.com

Comments are closed.