Rss

โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด

โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด On-grid System
หากถ้าจะกล่าวถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลายคนจะคิดถึงอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นต้องมีคือแบตเตอร์รี่ เพื่อเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในยามค่ำคืน แต่ในปัจจุบันในสถานที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง เราไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอร์รี่อีกแล้ว ด้วย กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ชนิดออนกริด
อินเวอร์เตอร์ชนิดออนกริด คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นกระแสสลับ โดยจะเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า ทำหน้าที่ปรับความถี่และแรงดันให้สัมพันธ์กับไฟของการไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์และไฟจากการไฟฟ้าได้พร้อมกัน โดยไฟฟ้าส่วนต่างที่เหลือจากการใช้ในบ้านจะจ่ายคืนให้แก่การไฟฟ้านั้นเอง ระบบจะไม่สนใจว่า ภายในบ้านจะมีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์มีหน้าที่แปลงไฟที่ผลิตได้เท่านั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดแผงที่ติดตั้ง

สำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์หรือโครงการโซลาร์รูฟท็อป ก็ใช้ระบบออนกริดในการเชื่อต่อกับการไฟฟ้าเช่นกัน แต่ติดตั้งเพื่อขายอย่างเดียวไม่มีการมาต่อร่วมกับในบ้าน โดยมีมิเตอร์ขายไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเช่นเดียวกับมิเตอร์ซื้อไฟที่อยู่บ้านบ้านเรานั้นเอง
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
เอ็นเนอร์จีสแควร์
0865233121
Line ID : energy2me
Email : energy_square@hotmail.com
Website : https://www.energy2me.com

Comments are closed.